Ana içeriğe atla

EĞİTİM

Bilişim Hukuku Eğitimi (Online)

E-63

Bilişim Hukuku

 

Başlangıç ve Bitiş

30 Ağustos-10 Eylül 2024

Süresi

30 saat (10 gün)

Günleri

30, 31 Ağustos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Eylül

Saat

18.00-21.00

Ücreti

5000 TL (KDV dâhil)

Öğrenci ve Stajyer Avukatlar ile Milli Savunma Bakanlığı Personeline 4000 TL (KDV dâhil)

Yeri

Online

Kontenjan

--

EĞİTİMİN KODU E-63

 

EĞİTİMİN AMACI

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu teknolojinin her alanda kullanımı yaygınlaşmıştır. İş hayatımızda ve günlük yaşantımızda artan teknoloji kullanımı bir taraftan işlemleri kolaylaştırırken bir taraftan dolandırıcılık, tehdit, şantaj, hakaret gibi suçları artırmakta bir taraftan fotoğraflarımız veya diğer kişisel verilerimizin biz istemeden paylaşılmasına neden olmaktadır. Siber saldırılar, şifre çalma işlemleri, büyük veri analizi kullanılarak tüketicilerin satın alma kararlarının etkilenmesi gibi hukuka aykırı durumlar oldukça artmıştır. Ayrıca Bitcoin gibi dijital para birimlerinin kullanımı yaygınlaşmış, bu işlemlerin yapıldığı borsalar üzerinden yapılan hukuka aykırılıklar, dolandırıcılık gibi suçlar artmıştır. Teknoloji devi şirketlerin satışlarını artırmak için güncelleme programları ile kişilerin akıllı cihazları yavaşlattıkları veya bataryaları dayanıksızlaştırdıkları tespit edilmiştir. Güncelleme yapan tüketiciler cihazları yavaşlatılarak yeni modeli almaya yönlendirilmektedir. Cihazı hem üreten firma yavaşlatmakta hem de buna karşın garati kapsamındaki cihazlara tüketici hatası diyerek tüketiciden fahiş onarım ücretleri talep etmektedir. Kişilere Bilişim Hukuku Eğitimi ile bu tür durumlarda nasıl bir yol izlemeleri gerektiği bilgisi verilecektir. Kişilerin istemediği görüntülerin internet üzerinden paylaşılarak anında milyonların görmesi sağlanabilmektedir. Bu şekilde kişinin hiç istemediği içerik ve bilgileri bir anda milyonların bilgisine ve erişimine sunulabilmektedir. Özel hayatın gizliliğinin korunmasına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik bu tehdit herkes için söz konusudur. Bunlardan başka gelişen bilişim teknolojileri yapay zeka uygulamalarında da etkili olmuş ancak yapay zekaya dair etkin hukuki düzenlemeler henüz geliştirilememiştir. AB Yapay Zeka’nın regülasyonuna ilişkin çeşitli düzenlemeleri henüz kabul etmiştir. Yapay zekanın verdiği zarardan kimin ne bağlamda sorumlu olacağı, doğan zararı kimin tazmin etmesi gerektiği hala tartışılmaktadır. Benzer şekilde yapay zekanın işlediği suçtan kimin nasıl sorumlu olacağı da cezai sorumluluk bağlamında tartışılmaktadır.
Bilişim Hukuku Eğitimi ile katılımcıların özel hukuk ve kamu hukuku bağlamında gerçekleşen ihlaller hakkında bilinçlenmesi sağlanacak ve bu ihlaller karşısında suça karşı izlemeleri gereken süreç açıklanacaktır. Ayrıca tazminat için ya da erişimin engellenmesi için yapmaları gereken işlemlerde dikkat etmeleri gereken unsurlar belirtilecektir. Bu şekilde hakkı ihlal edilenlerin bu hak ihlalinin bilincinde olmaları sağlanacaktır. Bilişim teknolojileri dolayısıyla gerçekleşen ihlalin sonlandırılması için ve bu ihlalden doğan zararın tazmin edilmesi için katılımcılar neler yapmaları ve hangi mercilere başvurmaları gerektiği hakkında bilgi sahibi
olacaklardır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimin içeriği Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin (Harvard’s Berkman Klein Center for Internet & Society), Queen Mary Londra Üniversitesi’nin Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Hukuku programları başta olmak üzere dünyanın önde gelen bilişim hukuku program içerikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu eğitimde Türk hukukundan ve internet üzerinden gerçekleşen ihlallerde Türk hukukunun etkinlik sınırını aşan farklı ülkelerde zarar doğması halinde dikkat edilmesi gereken hukuki mevzuatın bilgisi verilecektir. Örnek ve güncel olaylar üzerinden interaktif katılımla eğitim gerçekleştirilecektir. Bilişim Hukuku Eğitimi başlıca aşağıdaki hususlar içermektedir:

İnternette Erişimin Engellenmesi 3 saat Prof Dr Bülent KENT
Yapay zekanın e devlette kullanımının hukuken
değerlendirilmesi
3 saat Doç Dr Ahmet Yusuf YILMAZ
Yapay Zeka Hukuku (Yapay zekanın hukuki niteliği, hukuki
sorumluluğu, cezai sorumluluğu)
6 saat Dr. Öğr. Üyesi Merve Ayşegül KULULAR
İBRAHİM
Akıllı Cihazların Güncellenmesi ve Planlı/Bilinçli Eskitmenin
Hukuken Değerlendirilmesi
3 saat Dr. Öğr. Üyesi Merve Ayşegül KULULAR
İBRAHİM
Kişisel Verilerin Korunması 3 saat Prof Dr Hayrunnisa ÖZDEMİR
KVKK & GDPR 3 saat Dr. Öğr. Üyesi Merve Ayşegül KULULAR
İBRAHİM
Kripto Paranın Tefecilik Suçunda Kullanılması 1 saat Dr. Öğr. Üyesi Merve Ayşegül KULULAR
İBRAHİM
Metaverse Avatarlarının Telif Hakkı 1 saat Dr. Öğr. Üyesi Merve Ayşegül KULULAR
İBRAHİM
İnternet alan Adları ve Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması 2 saat Dr. Öğr. Üyesi Merve Ayşegül KULULAR
İBRAHİM
Blockchain Teknolojisinin Hukuki Niteliği 2 saat Dr Öğr Üyesi Mehmet ÇOĞALAN
KVKK & GDPR 3 saat Dr. Öğr. Üyesi Merve Ayşegül KULULAR
İBRAHİM

 

KİMLER KATILABİLİR?

Bu program hukuk okuyan öğrencilerin, bilişim hukuku konularında uzmanlaşmak isteyen avukatların, savcı ve hakimlerin ya da bilişim hukukuna ilgi duyan kişilerin, bilişim teknolojileri dolayısıyla zarara uğramış ve haklarını öğrenmek isteyen kişilerin katılımına uygundur.

 

EĞİTMENLER

Prof Dr Bülent KENT
Prof Dr Hayrunnisa ÖZDEMİR
Doç Dr Ahmet Yusuf YILMAZ
Dr Öğr Üyesi Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM
Dr Öğr Üyesi Mehmet ÇOĞALAN

EĞİTMENLER HAKKINDA


Prof. Dr. Bülent KENT:
Bülent Kent (Prof. Dr.), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi rektörü olarak görev yürütmekte olup lisans (1996) derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, yüksek lisans (2001) derecesini Potsdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ve doktora (2005) derecesini Berlin Freie Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden almıştır. 2005-2007 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda doktor
öğretim görevlisi ve 2007-2011 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor, 2011-2013 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor, 2013-2014 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda doçent doktor, 2015-2018 yılları arasında Sebahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda doçent doktor olarak görev yapmıştır. 2018 yılından
itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapmakta ve dekanlık görevini sürdürmektedir. Türk ve Alman Hukukunda Elektrik Piyasasının Düzenlenmesi ve Düzenleyici Kurumlar, Türkiye’de İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi ve Die Finanzhoheit Der Gemeinden im Deutsch-Türkischen Vergleich adlı kitapları yayımlanmıştır. İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Regülasyon Hukuku, Bilişim Hukuku ve Yerel Yönetimler alanlarında yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR:
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Yüksek lisans ve doktoramı aynı üniversite kapsamında tamamladım. Doktora çalışmam sırasında İsviçre Basel ve Fribourg Hukuk Fakülteleri'nde bulundum. Doktora tez çalışmam, “Telekomünikasyon Alanında Kişisel Verilerin Korunması”dır. Doktora çalışmalarım sırasında İsviçre Devlet Bursu alarak 12 ay İsviçre Fribourg ve Basel Üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak bulundum. Doktora sonrası zorunlu hizmet görevimi yerine getirmek üzere Erzincan Hukuk Fakültesi'ne geçtim. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2014 yılında “Türk Borçlar Kanunu'nda ve Viyana Satım Sözleşmesi'nde Ayıptan doğan Sorumluluğun Şartları” çalışma ile doçent unvanını aldım. 2017 yılında 6 aylık TÜBİTAK bursu ile profesörlük tez çalışmaları dolayısıyla İsviçre Fribourg’da bulundum. Bulunduğum süre zarfında, kütüphane araştırması yaparak İsviçre Hukuku'nda son dönemde yazılmış bütün eserleri tarama fırsatı buldum. Erzincan'da zorunlu görevimi tamamladıktan sonra 2018 Ağustos ayında Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Kürsüsü öğretim görevlisi olarak atandım. Halen aynı üniversitede Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktayım. Medeni hukukun bütün alanlarında ve Türk Borçlar Kanunu'na dâhil alanlarda yayınlanmış makalelerim bulunmaktadır. Yan dal olarak çocuk hukuku, sağlık ve kişisel verilerin korunması alanlarında çalışmaktayım. Sözü geçen bu alanlarda birçok yüksek lisans ve doktora tezlerinin yönetilmesinde ve jüri üyeliklerinde bulundum. 


Doç. Dr. Ahmet Yusuf YILMAZ:
Ahmet Yusuf Yılmaz (Doç Dr), Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tamamlamıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. ASBÜ Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Ahmet Yusuf Yılmaz’ın yüksek lisans tezi Osmanlı Hukukunda Batılılaşma Süreci (1808-1920) ve doktora tezi Cumhuriyetin Sürgünleri Yüzellilikler’dir. İleri derecede İngilizce bilmektedir. 


Dr. Öğr. Üyesi Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM:
ASBÜ Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak ve ayrıca Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yürütmekte olan Dr. Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM, Kanada’da Queen’s Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak Bilişim hukuku kapsamında fintek ve regtek üzerine kripto paralar ve robo (yapay zeka) danışmanlar konsunda post doktora yapmıştır. Üniversite giriş sınavında Türkiye 195.si olarak tam burslu okuduğu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yüksek onur derecesiyle ve Fakülte 3.sü olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini İngiltere’de Londra Queen Mary Üniversitesi’nden Bilgisayar ve İletişim Hukuku alanında almıştır. Teknolojik gelişmelerin negatif yönlerini ele aldığı planlı (bilinçli) eskitme konusunu hukuki açıdan analiz ettiği teziyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden doktora derecesini almıştır. Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM, 2020 yılında akademik personel olarak gittiği Avustralya Murdoch Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Misafir Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Ayrıca çift anadal olarak okuduğu TOBB ETÜ Tarih Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi’nde bilim tarihi alanında 2. yüksek lisansını tamamlayarak Bilişim Hukuku’nun tarihi arka planında da uzmanlaşmıştır. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde İngilizce ve Türkçe birçok yayını, proje ve kitapları bulunan Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM uluslararası konferanslarda sıklıkla yer almaktadır. Bilişim hukuku, bilgi teknolojileri, bilim tarihi, tarihi bilişim konularında ve teknolojinin kişilik haklarına, sağlık hukukuna, sosyal veya ekonomik hayata, ticaret hukukuna ve tüketici hukukuna yansıması gibi konularda araştırmalarına devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇOĞALAN
İngiltere’de Nottingham Trent Üniversitesi’nde Uluslararası Ticari Tahkim Kararlarının Tanınması ve Tenfizinin, İngiliz ve Türk Yargı Organlarının Yaklaşımları Dikkate Alınarak Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi başlıklı tezi ile yüksek lisansını ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Milletlerarası Özel Hukuk Bağlamında Blockchain tezi ile doktorasını tamamlayan Mehmet Çoğalan, Hacettepe Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yürütmektedir.

 

KONTENJAN

Program kontenjanları sınırlıdır.

 

BELGELENDİRME

Programa %70 devam koşulunu sağlayan katılımcılara üniversite tarafından onaylı (e-devlet) katılım belgesi verilir.

Bu katılımcılar arasından program sonu yapılacak sınavda başarılı olanlara Başarı Sertifikası verilir.

 

BAŞVURU

Programa başvurmak isteyenler online başvuru butonuna tıklayarak kayıt yaptırabileceklerdir. Eğitimin açılması kesinleştiğinde tarafınıza ödeme ve kesin kayıt ile ilgili e-posta gönderilecektir.

 

Başvuru sistemini bilgisayardan kullanmanız tavsiye edilir. Telefondan kullanımda zorlanabilirsiniz.

ASBÜ e-Başvuru Sistemi: Yeni Kullanıcı Oluşturma

Eğitim programını sistem üzerinden ararken kod numarasını kullanabilirsiniz.

 

Dilerseniz alternatif başvuru yöntemini de (Google Forms) kullanabilirsiniz.

 

 Online Başvuru Butonu

Alternatif Başvuru Formu

 

 

ÖDEME

Yeterli sayıda talebe ulaşılıp eğitim açıldığında eğitim ücreti aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırılacaktır. 

IBAN: TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26

Alıcı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Açıklama: Ad Soyad, T.C. Kimlik No, Eğitimin Kodu

  Örnek Açıklama: Ali Özdemir, 12345678901, E-63

  Ücret iade prosedürü: https://sem.asbu.edu.tr/tr/ucret-iade-proseduru

   

   

   Online Başvuru Butonu

  Alternatif Başvuru Formu
  Kategoriler

  Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

  asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.