Ana içeriğe atla

TEMEL NİCEL VERİ ANALİZİ YÖNTEMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

logo
 
 

Başlangıç ve Bitiş

Başvurular alınınca netleşecektir.

Süresi

12 Ders Saati

Günleri

Cumartesi - Pazar

Saat

Cumartesi Günü: 09:00-16:45

Pazar Günü: 09:00-18:00

Ücreti

1245 TL (KDV dâhil)

Yeri

Bilgisayar Laboratuvarı

 

EĞİTİMİN AMACI

Bu programda, sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan temel nicel veri analizi yöntemleri uygulamalı olarak öğretilmektedir. Katılımcılar, laboratuvara ait ve lisanslı analiz yazılımlarının yüklü olduğu masaüstü bilgisayarları kullanacaklardır. Nicel veri analizleri STATA ve SPSS kullanılarak yapılacaktır. Analizler için gerekli veriler de ASBÜSEM tarafından sağlanacaktır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ VE EĞİTMENLER

Programın içeriği ve eğitmenler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Program iki günlük eğitimi kapsamaktadır. Şehir dışından katılımcılar da düşünülerek dersler Cumartesi ve Pazar günlerine planlanmıştır. Programda görev alan öğretim üyeleri, eğitim konusu yöntemleri araştırmalarında kullanmış ve bunları nitelikli dergilerde yayımlamıştır.

 

Gün

Oturum

Konu

Öğretim Üyesi

Cumartesi

09:00-10:30

IBM SPSS’e Giriş ve Verilerin Düzenlenmesi-Uç Değer Analizi

 

10:45-12:15

Ortalama Karşılaştırma: t Testi ve Varyans Analizi (ANOVA)

13:30-15:00

Korelasyon ve OLS Regresyon Analizi

15:15-16:45

Hiyerarşik Regresyon Analizi

Pazar

09:00-10:30

OLS Regresyon ile Aracılık Testleri

Prof. Dr. Çetin ÖNDER

10:45-12:15

OLS Regresyon İle Düzenleyicilik Testleri

13:30-15:00

Yapısal Eşitlik Modellemesine (YEM) Giriş

Prof. Dr. Çetin ÖNDER

15:15-16:45

YEM ile Yol Analizi

17:00-18:00

Sertifika Sınavı

 

KİMLER KATILABİLİR?

Programdan, sosyal bilim alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmakta olan öğrencilerle kariyerlerinin başında olan akademisyenlerden söz konusu yöntemlere ilişkin sınırlı bilgiye sahip olanlar yararlanabilir.

 

KONTENJAN

Programda sınıf büyüklüğü en az 12, en fazla 20 kişi olacaktır.

 

BELGELENDİRME

Sertifika programı sonunda programa en az % 80 devam gösteren ve yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlara Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi logolu ve program içeriğini gösteren çizelgenin de bulunduğu sertifika belgesi verilecektir. Programa en az % 70 devam gösterip yapılacak sınavda 70 puanı geçemeyenlere ise yalnızca katılım belgesi verilecektir.

 

ÜCRET

EĞİTİM ÜCRETİ:1245 TL (KDV Dâhil)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personeline:  933,75 TL (KDV dâhil) (%25 İndirimli) 

Birinci derece bir şehit yakını ile gazi veya birinci derece bir gazi yakınına: 933,75 TL (KDV dâhil) (%25 İndirimli) 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden mezun ve emekliler için: 933,75 TL (KDV dâhil) (%25 İndirimli) 

Aynı Kuruluştan gelen en az 5 kişilik taleplerde: 933,75 TL (KDV dâhil) (%25 İndirimli) 

 

BAŞVURU VE KAYIT

Programa başvurmak isteyenler online başvuru butonuna tıklayarak kayıt yaptırabileceklerdir. Eğitimin açılması kesinleştiğinde tarafınıza ÖDEME ve kesin kayıt ile ilgili e- posta gönderilecektir.

 

Online Başvuru Butonu