Ana içeriğe atla

ÖLÇEK GELİŞTİRME, UYARLAMA VE PSİKOMETRİK SINAMA SERTİFİKA PROGRAMI

logo

 

Başlangıç ve Bitiş

Başvurular alınınca netleşecektir.

Süresi

12 Ders Saati

Günleri

Cumartesi - Pazar

Saat

Cumartesi günü Saat: 09:00-16:45

Pazar günü Saat: 09:00-19:00

Ücreti

1245 TL (KDV dâhil)

Yeri

Bilgisayar Laboratuvarı

 

EĞİTİMİN AMACI

Bu programda, duygular, tutumlar, davranışlar, kişilik veya liderlik özelliklerini ölçmek amacıyla çok maddeli ölçek geliştirme, uyarlama ve bu ölçeklerin psikometrik özelliklerinin nicel veri analizi yöntemleriyle sınanmasına ilişkin yöntemler öğretilmektedir. Katılımcılar, laboratuvara ait ve lisanslı analiz yazılımlarının yüklü olduğu masaüstü bilgisayarları kullanacaklardır. Nicel veri analizleri STATA ve SPSS kullanılarak yapılacaktır. Analizler için gerekli veriler de ASBÜSEM tarafından sağlanacaktır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ VE EĞİTMENLER

Program iki günü kapsamaktadır. Şehir dışından katılımcılar da düşünülerek dersler Cumartesi ve Pazar günlerine planlanmıştır. Programda görev alan öğretim üyeleri, eğitim konusu yöntemleri araştırmalarında kullanmış ve bunları nitelikli dergilerde yayımlamıştır.

Gün

Oturum

Konu

Öğretim Üyesi

Cumartesi

 

09:00-10:30

Ölçek geliştirme ve uyarlama

 

10:45-12:15

Geçerlik ve güvenirlik

13:30-15:00

Keşfedici faktör analizi

 

15:15-16:45

Doğrulayıcı faktör analizi - Giriş

Pazar

 

09:00-10:30

Doğrulayıcı faktör analizi – İkinci düzey faktör, uyarlama endeksleri

Prof. Dr. Çetin ÖNDER

10:45-12:15

Doğrulayıcı faktör analizi – Gruplar arası denklik

13:30-15:00

İzlek (yol) analiziyle geçerlik sınaması

Prof. Dr. Çetin ÖNDER

15:15-16:45

Replikasyon egzersizi*

18:00-19:00

Sertifika sınavı

 

KİMLER KATILABİLİR?

Programdan, psikoloji, yönetim ve organizasyon, pazarlama gibi çok maddeli ölçeklerin sıkça kullanıldığı alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmakta olan öğrencilerle kariyerlerinin başında olan ve söz konusu yöntemlere ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak isteyen akademisyenler yararlanabilir.

 

KONTENJAN

Programda sınıf büyüklüğü en az 12, en fazla 20 kişi olacaktır. 

 

BELGELENDİRME

Sertifika programı sonunda programa en az % 80 devam gösteren ve yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlara Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi logolu ve program içeriğini gösteren çizelgenin de bulunduğu sertifika belgesi verilecektir. Programa en az % 70 devam gösterip yapılacak sınavda 70 puanı geçemeyenlere ise yalnızca katılım belgesi verilecektir.

 

ÜCRET

EĞİTİM ÜCRETİ:  1245 TL (KDV Dâhil)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personeline:  933,75 TL (KDV dâhil) (%25 İndirimli) 

Birinci derece bir şehit yakını ile gazi veya birinci derece bir gazi yakınına: 933,75 TL (KDV dâhil) (%25 İndirimli) 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden mezun ve emekliler için: 933,75 TL (KDV dâhil) (%25 İndirimli) 

Aynı Kuruluştan gelen en az 5 kişilik taleplerde: 933,75 TL (KDV dâhil) (%25 İndirimli) 

 

BAŞVURU VE KAYIT

Programa başvurmak isteyenler online başvuru butonuna tıklayarak kayıt yaptırabileceklerdir. Eğitimin açılması kesinleştiğinde tarafınıza ÖDEME ve kesin kayıt ile ilgili e-posta gönderilecektir.

 

Online Başvuru Butonu