Ana içeriğe atla

ÇOK DEĞİŞKENLİ NİCEL VERİ ANALİZİ SERTİFİKA PROGRAMI

logo
 

Başlangıç ve Bitiş

Başvurular alınınca netleşecektir.

Süresi

12 Ders Saati

Günleri

Cumartesi - Pazar

Saat

Cumartesi Günü: 09:00-16:45

Pazar Günü: 09:00-19:00

Ücreti

1245 TL (KDV dâhil)

Yeri

Bilgisayar Laboratuvarı

 

EĞİTİMİN AMACI

Bu programda, sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan çok değişkenli regresyon analizi yöntemleri kapsamlı bir biçimde ve ileri düzeyde öğretilmektedir. Katılımcılar, laboratuvara ait ve lisanslı analiz yazılımlarının yüklü olduğu masaüstü bilgisayarları kullanacaklardır. Nicel veri analizleri STATA ve SPSS kullanılarak yapılacaktır. Analizler için gerekli veriler de ASBÜSEM tarafından sağlanacaktır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ VE EĞİTMENLER

Program iki günü kapsamaktadır. Şehir dışından katılımcılar da düşünülerek dersler Cumartesi ve Pazar günlerine planlanmıştır. Programda görev alan öğretim üyeleri, eğitim konusu yöntemleri araştırmalarında kullanmış ve bunları nitelikli dergilerde yayımlamıştır.

 

Gün

Oturum

Konu

Öğretim Üyesi

Cumartesi

 

09:00-10:30

OLS regresyona giriş: Yöntem, hesaplama, katsayılar

 

10:45-12:15

OLS regresyon: Model iyiliği göstergeleri

13:30-15:00

OLS regresyon ile aracılık ve biçimleyicilik sınaması; doğrusal olmayan ilişkilerin incelenmesi

 

15:15-16:45

Lojistik regresyona giriş: İkili lojistik regresyon

Pazar

 

09:00-10:30

Lojistik regresyon: Sıralı ve çok terimli modeller

Prof. Dr. Çetin ÖNDER

10:45-12:15

Saymalı bağımlı değişkenler: Poisson ve negatif binom regresyon

13:30-15:00

Çok gruplu analiz I: Kümelenme için düzeltme, rassal ve sabit etki modelleri

Prof. Dr. Çetin ÖNDER

15:15-16:45

Çok gruplu analiz II: Karışık-etki modelleri

18:00-19:00

Sertifika sınavı

 

KİMLER KATILABİLİR?

Programdan, sosyal bilim alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmakta olan öğrencilerle kariyerlerinin başında olan ve söz konusu yöntemlere ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak isteyen akademisyenler yararlanabilir.

 

KONTENJAN

Programda sınıf büyüklüğü en az 12, en fazla 20 kişi olacaktır. 

 

BELGELENDİRME

Sertifika programı sonunda programa en az % 80 devam gösteren ve yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlara Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi logolu ve program içeriğini gösteren çizelgenin de bulunduğu sertifika belgesi verilecektir. Programa en az % 70 devam gösterip yapılacak sınavda 70 puanı geçemeyenlere ise yalnızca katılım belgesi verilecektir.

 

ÜCRET

EĞİTİM ÜCRETİ: 1245 TL (KDV Dâhil).

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personeline:  933,75 TL (KDV dâhil) (%25 İndirimli) 

Birinci derece bir şehit yakını ile gazi veya birinci derece bir gazi yakınına: 933,75 TL (KDV dâhil) (%25 İndirimli) 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden mezun ve emekliler için: 933,75 TL (KDV dâhil) (%25 İndirimli) 

Aynı Kuruluştan gelen en az 5 kişilik taleplerde: 933,75 TL (KDV dâhil) (%25 İndirimli) 

 

BAŞVURU VE KAYIT

Programa başvurmak isteyenler online başvuru butonuna tıklayarak kayıt yaptırabileceklerdir. Eğitimin açılması kesinleştiğinde tarafınıza ÖDEME ve kesin kayıt ile ilgili e-posta gönderilecektir.

 

Online Başvuru Butonu